Aktuality:


Vracení kasiček s postní sbírkou

přidáno: 16. 4. 2020 1:05, autor: Eva Cerna

Kasičky s postní almužnou můžete přinést do naší kanceláře v Komunitním centru Matky Terezy kterýkoli pracovní den mezi 8:30 a 16:00. Nebo je přineste na první mši svatou a zanechte je v sakristii kostela nebo kaple. Děkujeme.

Poděkování

přidáno: 27. 3. 2020 4:09, autor: Eva Cerna   [ aktualizováno 27. 3. 2020 4:10 ]

Děkujeme za dar roušek s kvalitním antivirotickým filtrem firmě BPD Partners a zastupitelům hlavního města Praha Mgr. Janu Čižínskému a JUDr. Jiřímu Pospíšilovi za zprostředkování roušek pro pracovníky terénních sociálních služeb.

Zajištění nákupu nebo donášky léků

přidáno: 16. 3. 2020 6:52, autor: Eva Cerna

Nabízíme seniorům z oblasti Praha 4 a Praha 11 po dobu karantény možnost zajištění nákupu potravin nebo donášky léků. Informace mezi 8:00 - 16:00 na telefonu 272 941 972.

Postní almužna

přidáno: 26. 2. 2020 0:55, autor: Eva Cerna

Všichni jste zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným. Papírové kasičky si můžete vyzvednout na stolku před sakristií nebo v kanceláři naší Charity.

Den nemocných 2020

přidáno: 3. 2. 2020 2:24, autor: Eva Cerna

Přijměte srdečné pozvání na Den nemocných, který se koná v Komunitním centru Matky Terezy, U modré školy 1/2337, 149 00 Praha 4, Chodov v sobotu 15. 2. 2020. Od 10:00 hodin slavení eucharistie s vysluhováním svátosti nemocných, od 11:00 pak společenské setkání s občerstvením. S programem LA CHANSON vystoupí Helena Krupová a Jan Vízner.
Pozvánka ke stažení je připojena.

Tříkrálová sbírka 2020

přidáno: 20. 1. 2020 6:57, autor: Eva Cerna   [ aktualizováno 20. 1. 2020 6:57 ]

Koledníci Charity Praha - Chodov společně vybrali úctyhodnou částku 111.211 Kč. Děkujeme všem koledníkům za obětavost a dárcům za štědrost.

Petice na podporu domácí péče

přidáno: 7. 8. 2019 4:07, autor: Eva Cerna

Petice za záchranu domácí péče je plném proudu. Podepsat petiční archy můžete i u nás v kanceláři v Komunitním centru Matky Terezy. Více informací najdete na: https://domajedoma.charita.cz/

Dotace byly rozděleny

přidáno: 21. 5. 2019 2:52, autor: Eva Cerna   [ aktualizováno 21. 5. 2019 3:01 ]

V roce 2019 Charita Praha - Chodov získala dotace od Magistrátu hlavního města Praha v dotačním i grantovém řízení. Dále naši činnost podpořily Městská část Praha 4 a Městská část Praha 11. 
Za štědrou podporu děkujeme.

Změna názvu

přidáno: 21. 5. 2019 2:51, autor: Eva Cerna

K 1. květnu 2019 zřizovatel změnil název naší společnosti. Nový název je Charita Praha - Chodov. Naše poslání, cíle a náplň činnosti však zůstávají beze změn. Všechny propagační i jiné materiály naší Charity budou postupně aktualizovány v souladu s novým názvem.

Postní almužna

přidáno: 21. 5. 2019 2:51, autor: Eva Cerna   [ aktualizováno 21. 5. 2019 3:03 ]

Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.
Více informací najdete na: www.postnialmuzna.cz

1-10 of 56