O nás‎ > ‎

Lidé ve FCH Praha 4 – Chodov

Mgr. Eva Černá, MBA, ředitelka
Ředitel je statutárním zástupcem organizace, který ve všech záležitostech jedná samostatně. Je zodpovědný za chod 
celé organizace. Koordinuje činnost všech složek organizace, má na starosti personální a ekonomické otázky, fundraising, zastupuje organizaci při jednání se smluvními partnery, spolupracovníky a dárci.

Kateřina Lukešová, koordinátorka zdravotních služeb
Koordinátorka zdravotních služeb organizuje chod terénní zdravotnické služby, komunikuje s lékaři, přijímá nové klienty. Je zodpovědná za kvalitní vedení zdravotnické dokumentace a dohlíží na kvalitu služeb poskytovaných zdravotními sestrami. Spolupracuje se zdravotními pojišťovnami, především v oblasti vyúčtování poskytnutých služeb a pravidelných kontrol kvality služeb.

Bc. Lucie Šperková, metodička sociálních služeb
Vede všechny sociální projekty.
Ve Farní charitě Praha 4 – Chodov pracuje od roku 2016.

Bc. Michaela Šmejkalová DiS., koordinátorka sociálních služeb

Koordinátor sociálních služeb koordinuje chod sociálních služeb Farní charity Praha 4 – Chodov. Vede tým přímé péče, poskytuje základní sociální poradenství, přijímá nové klienty a organizuje průběh jednotlivých návštěv.

Tým přímé péče se skládá ze zdravotních sester a pracovníků a pracovnic v sociálních službách.