O nás‎ > ‎

Lidé ve FCH Praha 4 – Chodov

Mgr. Eva Černá, MBA, ředitelka
Mgr. Eva Černá vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze, pokračovala ve studiu na Filosofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze obor pedagogika-ošetřovatelství. Po celu dobu studia pracovala jako zdravotní sestra postupně ve třech fakultních nemocnicích v Praze. Má způsobilost k výkonu odborné nelékařské profese v souladu se zákonem 96/2005 Sb. 
Po mateřské dovolené nastoupila nejprve na částečný úvazek jako zdravotní sestra ve Farní charitě Praha 4 – Chodov, 
od roku 2001 je ředitelkou Farní charity Praha 4 - Chodov. V letech 2005 – 2010 pracovala jako generální sekretářka 
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Ředitel je statutárním zástupcem organizace, který ve všech záležitostech jedná samostatně. Je zodpovědný za chod 
celé organizace. Koordinuje činnost všech složek organizace, má na starosti personální a ekonomické otázky, fundraising, zastupuje organizaci při jednání se smluvními partnery, spolupracovníky a dárci.

Kateřina Lukešová, koordinátorka zdravotních služeb
Koordinátorka zdravotních služeb organizuje chod terénní zdravotnické služby, komunikuje s lékaři, přijímá nové klienty. Je zodpovědná za kvalitní vedení zdravotnické dokumentace a dohlíží na kvalitu služeb poskytovaných zdravotními sestrami. Spolupracuje se zdravotními pojišťovnami, především v oblasti vyúčtování poskytnutých služeb a pravidelných kontrol kvality služeb.

Bc. Lucie Šperková, metodička sociálních služeb

Vede všechny sociální projekty.
Ve Farní charitě Praha 4 – Chodov pracuje od roku 2016.

nastoupí 1. 6. 2018, koordinátorka sociálních služeb

Koordinátor sociálních služeb koordinuje chod sociálních služeb Farní charity Praha 4 – Chodov. Vede tým přímé péče, poskytuje základní sociální poradenství, přijímá nové klienty a organizuje průběh jednotlivých návštěv.

Tým přímé péče se skládá ze zdravotních sester a pracovníků a pracovnic v sociálních službách.