O nás‎ > ‎

Lidé ve FCH Praha 4 – Chodov

Mgr. Eva Černá, MBA, ředitelka
Mgr. Eva Černá vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze, pokračovala ve studiu na Filosofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze obor pedagogika-ošetřovatelství. Po celu dobu studia pracovala jako zdravotní sestra postupně ve třech fakultních nemocnicích v Praze. Má způsobilost k výkonu odborné nelékařské profese v souladu se zákonem 96/2005 Sb. 
Po mateřské dovolené nastoupila nejprve na částečný úvazek jako zdravotní sestra ve Farní charitě Praha 4 – Chodov, 
od roku 2001 je ředitelkou Farní charity Praha 4 - Chodov. V letech 2005 – 2010 pracovala jako generální sekretářka 
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Ředitel je statutárním zástupcem organizace, který ve všech záležitostech jedná samostatně. Je zodpovědný za chod 
celé organizace. Koordinuje činnost všech složek organizace, má na starosti personální a ekonomické otázky, fundraising, zastupuje organizaci při jednání se smluvními partnery, spolupracovníky a dárci.

Kateřina Lukešová, koordinátorka zdravotních služeb
Koordinátorka zdravotních služeb organizuje chod terénní zdravotnické služby, komunikuje s lékaři, přijímá nové klienty. Je zodpovědná za kvalitní vedení zdravotnické dokumentace a dohlíží na kvalitu služeb poskytovaných zdravotními sestrami. Spolupracuje se zdravotními pojišťovnami, především v oblasti vyúčtování poskytnutých služeb a pravidelných kontrol kvality služeb.

Mgr. Ondřej Frühbauer, vedoucí sociální pracovník
Mgr. Ondřej Frühbauer vystudoval gymnázium v Praze, pokračoval ve studiu na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze obor sociální práce. V průběhu své odborné praxe prošel mnoha druhy sociální péče, má i zkušenosti s prací v zahraničí. 
Ve Farní charitě Praha 4 – Chodov pracuje od roku 2001.

Vedoucí sociální pracovník koordinuje chod sociálních služeb Farní charity Praha 4 – Chodov. Vede tým přímé péče, poskytuje základní sociální poradenství, přijímá nové klienty a organizuje průběh jednotlivých návštěv.

Místo je v současné době neobsazené, sociální pracovnice

Ve Farní charitě Praha 4 – Chodov pracuje od roku .

Sociální pracovnice zastupuje vedoucího sociálního pracovníka v době jeho nepřítomnosti. Poskytuje základní sociální poradenství.

Tým přímé péče se skládá ze zdravotních sester a pracovnic v sociálních službách.