O nás‎ > ‎

Nabídka spolupráce

V našich profesionálních službách:
Spolupráce při odborné péči o klienta
Můžeme doplnit vaše služby v domácnosti klienta
Vy můžete doplnit naše služby v domácnosti klienta
Vzdělávání zaměstnanců

V ostatních aktivitách:
Zapojit se můžete jako dobrovolník při našich dobrovolnických a benefičních aktivitách

Při Tříkrálové sbírce potřebujeme:
Pomoc s výrobou a tiskem propagačních materiálů a dárků pro dárce
Vedoucí skupinek koledníků
Koledníky

Sekundární prevence kriminality hledá:
Dobrovolníky, kteří by si dopisovali s vězni
Dárce věcných darů do balíčků (především hygienické potřeby pro muže a cigarety, tabák)

Při organizaci Dne nemocných potřebujeme:
Dobrovolníky, umělce k zajištění kulturního programu: hudebníky, tanečníky
Dobrovolníky, kteří zdarma dovezou hůře pohyblivé účastníky akce
Dobrovolníky, kteří pomohou se zajištěním občerstvení
Dobrovolníky, kteří pomohou s organizací akce (uvaděče, šatnáře, číšníky)

Při beneficích potřebujeme:
Dobrovolníky, umělce k zajištění kulturního programu: hudebníky, tanečníky