O nás‎ > ‎

Poslání a cíle organizace

Poslání
Posláním Farní charity Praha 4 - Chodov je podpora klientů, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo zdravotního stavu a vyžadují pomoc druhé osoby při zvládnutí běžných životních potřeb, aby mohli zůstat a žít v soukromí, pohodlí a bezpečí svých domovů.

Cíle
Hlavním cílem služeb domácí péče Farní charity Praha 4 - Chodov je pomoc se zajištěním kvalitního a plnohodnotného 
života seniorů a zdravotně postižených občanů v jejich domovech.

Cílem služeb domácí péče Farní charity Praha 4 - Chodov je pomoc se zajištěním základních biologických, psychických, sociálních a duchovních potřeb.

Pomoc se zajištěním biologických potřeb:
 • Odborná nelékařská zdravotnická péče.
 • Pomoc se zajištěním stravy – donesení potravin, ohřátí, podání stravy, krmení.
 • Pomoc se zajištěním osobní hygieny.
 • Pomoc se zajištěním intimní hygieny – vyprazdňování, doporučení pomůcek při inkontinenci.
 • Pomoc při manipulaci s imobilním klientem.
 • Pomoc a poradenství při výběru kompenzačních pomůcek.
Pomoc se zajištěním psychických potřeb:
 • Díky naší pomoci může klient zůstat ve svém vlastním sociálním prostředí, kde se cítí v bezpečí a má zajištěny nejdůležitější osobní vazby.
 • Pomoc klientovi, aby byl hlavním manažerem svého života.
 • Pomoc se zajištěním maximální sebeobsluhy a soběstačnosti.
Pomoc se zajištěním sociálních potřeb:
 • Pomoc nebo doprovod při zajišťování pochůzek.
 • Pomoc nebo doprovod na nákup.
 • Pomoc nebo doprovod na vycházky.
 • Pomoc se zajištěním kontaktu s vlastním sociálním prostředím klienta.
Pomoc se zajištěním duchovních potřeb:
 • Pomoc se zajištěním návštěvy kněze, faráře bez ohledu na církevní příslušnost.
 • Pomoc se zajištěním návštěvy bohoslužeb.