Odkazy

Kupte si knížku SESTŘIČKY NA CESTÁCH ON LINE: OBJEDNÁVKA
 
Farnost s. Františka z Assisi v Praze 4 na Chodově: www.kcmt.cz
 
Arcidiecézní charita Praha: www.praha.charita.cz
 
Arcibiskupství pražské:www.apha.cz
 
Psychiatrické a psychologické služby: www.esethelp.cz
 
Služby pro klienty se senilní demencí v oblasti: www.gerontocentrum.cz
 
Domov pro seniory a terénní osobní asistence pro seniory v Praze: www.sueryder.cz

Charita Česká republika: www.charita.cz

Poskytovatel lůžkových i terénních služeb pro seniory v Praze: www.zivot90.cz

Osobní asistence: www.hewer.cz

Domov pro seniory a stacionář: www.boromejky.cz

Kontakty na hospice v ČR: www.hospice.cz nebo www.asociacehospicu.cz