Pro dárce

Jak podpořit

Věnujte finanční dar
 • Převodem na náš účet 2600899936/2010, jako variabilní symbol uveďte své datum narození nebo IČ organizace.
 • V hotovosti přímo v naší kanceláři.
V případě, že potřebujete zaslat potvrzení o finančním daru, napište své jméno a adresu do zprávy pro příjemce.

Věnujte věcný dar, potřebujeme:
 • Zdravotnický materiál
 • Jednorázové ochranné prostředky (rukavice, zástěry, čepečky a ústenky)
Nabídněte služby zdarma:
 • Tisk propagačních materiálů
 • Výroba propagačních materiálů
 • Pomoc při kulturních benefičních akcích – umělecké vystoupení zdarma
V případě, že se rozhodnete věnovat věcný dar nebo nabízíte službu zdarma, vždy předem kontaktujte ředitele Charity Praha - Chodov 
tel: 737 322 569 nebo 242 485 823.

Naše nabídka pro naše dárce:
 • Vystavíme potvrzení o finančním i věcném daru, uzavřeme s vámi darovací smlouvu.
 • Budeme vás uvádět jako dárce ve všech propagačních materiálech.
 • Naši zaměstnanci mohou používat vaše propagační materiály.
V aktuálním roce nás podporují:
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Magistrát hlavního města Praha
 • Úřad městské části Praha 4
 • Úřad městské části Praha 11
 • Úřad městské části Praha 12
 • Úřad městské části Praha Libuš
 • Římskokatolická farnost sv. Františka z Assisi Praha 4 - Chodov
 • Římskokatolická farnost sv. Anežky České Praha 4 - Spořilov
 • Římskokatolická farnost narození Panny Marie Praha 4 - Michle
 • Římskokatolická farnost Panny Marie Královny míru Praha 4 - Lhotka
 • Římskokatolická farnost sv. Jakuba Staršího Praha 4 - Kunratice
 • Římskokatolická farnost u kostela Povýšení svatého Kříže Praha - Koloděje

Děkujeme také všem našim ostatním dárcům.

Bankovní spojení na Charitu Praha - Chodov:
Provozní účet: 7450400257/0100
Veřejná sbírka: 2600899936/2010