Pomáhejte s námi

Věnujte finanční dar:

Provozní účet

Číslo účtu: 7450400257/0100Veřejná sbírka

Číslo účtu: 2600899936/2010V případě, že potřebujete potvrzení o daru pro účely snížení daňového základu, pak zadejte své datum narození ve tvaru RRRRMMDD jako variabilní symbol a do informace pro příjemce napište adresu trvalého bydliště.

Věnujte věcný dar, potřebujeme:

  • Zdravotnický materiál

  • Jednorázové ochranné prostředky (rukavice, zástěry, čepečky a ústenky)

Nabídněte služby zdarma:

  • Tisk propagačních materiálů

  • Výroba propagačních materiálů

  • Pomoc při kulturních benefičních akcích – umělecké vystoupení zdarma


Nabídka pro naše dárce:

  • Vystavíme potvrzení o finančním i věcném daru, uzavřeme s vámi darovací smlouvu.

  • Budeme vás uvádět jako dárce ve všech propagačních materiálech.

  • Naši zaměstnanci mohou používat vaše propagační materiály.

Za vaši podporu moc děkujeme.