Název projektu: POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO CHARITU PRAHA - CHODOV

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017429

 

Výše uvedený projekt byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operační programu, jehož výstup přispěl především ke zkvalitnění a zefektivnění poskytování terénní pečovatelské služby Charity Praha – Chodov.

 

Cílem této aktivity bylo pořízení dvou osobních automobilů na hybridní pohon, konkrétně se jedná o dopravní prostředky MAZDA 2 v barvě Lunar white. Technické specifikace daných vozidel jsou v souladu s energetickými požadavky výzvy č. 101 REACT - EU.