Pro klienty

Přehled poskytovaných služeb

Základní sociální poradenství
Poskytuje klientům potřebné informace k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba je poskytována i anonymně. 
Poradnu můžete kontaktovat pomocí pevné linky, mobilního telefonu, elektronickou i běžnou poštou nebo přijít na osobní návštěvu. Naši pracovníci využívají i prostředky elektronické komunikace, např. skype. Služba je poskytována bezplatně.

Zajišťuje terénní zdravotnickou službu poskytovanou přímo v domácnostech klientů. Zdravotní sestry poskytují komplexní ošetřovatelskou péči, dle ordinace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici na 14 dní po propuštění do 
domácího prostředí. K nejčastějším výkonům patří kontrola fyziologických funkcí, převazy a péče o kůži včetně prevence 
vzniku proleženin, odběry, aplikace injekcí, péče o imobilního klienta a pohybová edukace.

Pečovatelská služba Charity Praha – Chodov je terénní sociální služba poskytovaná seniorům, osobám se zdravotním/tělesným postižením nebo chronickým onemocněním bez omezení věku. Služba se poskytuje ve vymezeném
 čase v domácnostech klientů.

Osobní asistence v naší Charitě je terénní služba poskytovaná pouze seniorům starším 65 let. Služba se poskytuje 
v přirozeném prostředí klientů a při činnostech, které klienti potřebují.

Fakultativní služby doplňují naše profesionální zdravotnické a sociální služby. V naší nabídce je zapůjčení kompenzačních pomůcek a doprava.